Startup Magazine

Artykuły

Testportal – testy rekrutacyjne i kompetencyjne

intro.jpg

Maciej Lewczuk

Od miesięcy fachowcy orzekają i podtrzymują swoje stanowisko, że mamy aktualnie czas pracowników. Co więcej, dość trudno o odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, ale w rekrutacji pomoże Testportal.

Rekrutacja pracownika

Pracodawcy dwoją się i troją, wzmacniają swoje działy HR lub wynajmują duże firmy zewnętrzne byle tylko znaleźć odpowiedniego pracownika, który spełni pokładane w nim zadania. Do legendy przeszły już pytania zadawane przez rekruterów w wielu dużych i znanych firmach. Część miała wykazać błyskotliwość kandydatów, inne zaś zdenerwować ich i sprawdzić jak zachowają się w dziwnej, nietypowej sytuacji. Nie zawsze dawało to dobre rezultaty. Z tego powodu firmy i działy HR uciekają się do stosowania nietypowych narzędzi. Jednym z takich systemów jest Testportal.

Testportal

Zazwyczaj proces rekrutacyjny przewiduje sprawdzenie CV kandydata i zadanie mu serii pytań, jak również przedstawienie problemów lub zadań do rozwiązania. Spotykanie się „w cztery oczy” przy kilkudziesięciu kandydatach może sprawić nie lada problem. W takich przypadkach rozwiązaniem mogą być arkusze testowe. Niestety przy ich zastosowaniu możliwe jest przekłamanie wyników przez kontaktowanie się ze sobą kandydatów lub inne sytuacje.

Testportal oferuje możliwość tworzenia zestawów testowych gromadzących wiele pytań, które są zadawane kandydatom w sposób losowy. Dzięki temu łatwiej ograniczyć przekłamania w odpowiedziach i wynikach.

Jak wyglądają zabezpieczenia przed oszustami?

Poprawne odpowiedzi ani wynik ostateczny nie jest ujawniany rekrutowanej osobie. Dzięki tamu nawet w sytuacji, gdy ten sam kandydat podejdzie do testu kilka razy, nie będzie miał pewności, że odpowiedział na nie lepiej lub gorzej.

Tworzący testy mogą dodać kryterium czasowe, czyli ograniczyć czas na odpowiedzi na dane pytanie, rozwiązanie problemu lub zakończenie całego testu.

Zabezpieczenia nie pozwalają na uruchamianie przeglądarek lub innych programów podczas rozwiązywania testów. Ostrzeżenia i zakończenie testu przed czasem, a także zapisanie tego faktu w wynikach powinno być odpowiednim odstraszaczem dla kombinatorów.

Jak wygląda sprawdzenie wyników?

Wyniki testów gromadzone są w wewnętrznej bazie i odpowiednio kategoryzowane. Prócz przeglądania danych dotyczących zakończonych testów, rekrutujący może podglądać na żywo wyniki kandydatów. Bez problemu można też sprawdzić, ile czasu poświęcił na rozwiązanie każdego z problemów kandydat lub kandydatka na pracownika.

Źródło: Testportal