Startup Magazine

Artykuły

FutureTech Congress: Przyszłość pod znakiem technologii

Maciej Lewczuk

W dniach 24-25 maja 2017 roku w Warszawie odbędzie się FutureTech Congress: Przyszłość pod znakiem technologii. FutureTech Congress to wydarzenie, na które składają się trzy symultanicznie odbywające się projekty: FinTech Digital Congress, InsurTech Digital Congress oraz BIG DATA: Think Big CEE Congress.

Cele FutureTech Congress

Celem przyświecającym powstaniu FutureTech Congress było stworzenie neutralnej platformy wymiany myśli i doświadczeń podmiotów wpływających na rozwój branż. Szerokie spektrum studiów przypadku umożliwi nie tylko zapoznanie się z trendami rynkowymi, ale także służyć będzie edukacji branż, które przygotowują się do adaptacji wymagań rewolucji cyfrowej.

Rady Programowe, odpowiadające za najwyższy poziom merytoryczny wydarzenia oraz szeroka sieć ambasadorów projektu, dają gwarancję kreacji środowiska sprzyjającego zawieraniu nowych sojuszy i aliansów biznesowych, wdrażaniu nowych modeli biznesowych, a także wspieraniu projektów badawczych, co przyczyni się do tworzenia wysoko rentownych projektów oraz produktów w konsekwencji wpływając na rozwój gospodarek funkcjonujących w tej części Europy.

W wywiadzie dla portalu twójstartup Wiceprzewodniczący Rady Programowej oraz Dyrektor Zarządzający S&P Global Marcin Petrykowski powiedział:

W ramach kongresu FutureTech naszym celem jest przybliżenie, w jaki sposób trwająca transformacja cyfrowa wywiera wpływ na społeczeństwo oraz działalność biznesową. Technologia fundamentalnie zmienia sposób, w jaki firmy adresują potrzeby klientów, kreują modele działalności oraz budują wartość dla rynku oraz udziałowców. Układając program wydarzenia, zwracamy szczególną uwagę na interdyscyplinarność oraz spojrzenie w przyszłość tak, by adekwatnie prezentować kierunki, w których podażą świat biznesu w odpowiedzi na trendy z obszaru fintech, insurtech i big data.

Eksperci z całego świata

Eksperci, którzy przyjadą do Warszawy z całego świata, będą rozmawiali o przygotowaniu przedsiębiorstw do rzeczywistości kształtowanej przez technologie, sztuczną inteligencję i disruptive innovation. O tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do przekonania klientów do własnych rozwiązań, analizować dane klientów i napływające od konsumentów informacje. Dodatkowo

Patronat honorowy nad kongresem objęły m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, GIODO, UKE, PIIT, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.