Startup Magazine

Artykuły

O jednorożcach z Polski

Wycena rynkowa producenta gier CD Projekt przekroczyła miliard dolarów, czyli firma trafiła do grona „jednorożców”. Do tej pory w tym prestiżowym gronie brakowało polskich akcentów. Z drugiej strony można powiedzieć, że CD Projekt nie powinien być uznawany za jednorożca, bo osiągnął taką kapitalizację dopiero w 22. roku funkcjonowania firmy. — Powszechnie przyjmuje się 10-letni horyzont jako cezurę funkcjonowania startupu — mówi Tomasz Chwiałkowski, dyrektor zarządzający w funduszu Aligo Capital Sp. z o.o. Rozmawiamy z nim o jednorożcach, warunkach do rozwoju firm i o tym, co decyduje o sukcesie startupów. 

Jakie firmy z Polski mają szanse na dołączenie do grona jednorożców? 

Nie będę optymistą – w krótkim horyzoncie największe szanse na osiągnięcie tak wysokiej kapitalizacji mogą mieć Celon Pharma oraz Selvita. Obie spółki to jedne z najdynamiczniej rozwijających się, wciąż młodych wiekiem krajowych firm i działają w obszarze biofarmacji. Pierwsza, do czasu zeszłorocznego debiutu giełdowego zwiększyła swoją wycenę o połowę, druga – na przestrzeni 7 lat aż 13-krotnie powiększyła swoją kapitalizację. Startupowy rodowód i wysokie tempo wzrostu utrzymują jeszcze Livechat oraz Medicalgorithmics.

Ale CD Projektu nie powinniśmy uważać za jednorożca, bo dojście do wysokiej kapitalizacji zajęło mu za dużo czasu? 

Tak. Przy całym uznaniu dla niewątpliwych osiągnięć CD Projektu, postrzeganie tej spółki jako startupowego jednorożca jest nieco na wyrost. Wiele też mówi o dojrzałości krajowego ekosystemu startupów.

Mimo to lubimy czytać o takich sukcesach i nawet jeśli stary, to ciągle jednorożec. 

Można tak powiedzieć. CD Projekt kreuje pozytywny wizerunek rodzimej gospodarki na rynkach zagranicznych, w kraju daje przykład i inspirację. Z kolei w wymiarze stricte ekonomicznym: zatrudnienie, dochody kooperantom i wpływy z podatków.

A jaki jest ten ekosystem startupów, o którym Pan wspomina? Za co można go pochwalić?

Możemy pochwalić się dobrej jakości kapitałem ludzkim i całkiem prężnie działającymi oraz wciąż rozwijającymi się instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak parki technologiczne czy inkubatory. Pozostałe elementy ekosystemu startupowego prezentują się już gorzej.

Czyli? 

Brakuje zwłaszcza kapitału wysokiego ryzyka, co rzutuje na lukę w finansowaniu kolejnych rund inwestycyjnych, wynikającą z małej podaży środków pochodzących od funduszy VC oraz CVC (tj. funduszy VC tworzonych przez duże korporacje - corporate venture capital) oraz ograniczonych możliwości exitu (wyjścia z inwestycji – red.). Mankamentem krajowej gospodarki jest też niski udział wydatków na B+R (badania i rozwój – red.) w Polsce w PKB, w porównaniu z wiodącymi gospodarkami. To przekłada się na kulejącą współpracę biznesu z nauką – z wielu badań wynika, że zaledwie co czwarty startup współpracuje z akademikami.

Czy zatem przedsiębiorcy z Polski mają szanse na stworzenie jednorożca?

Recepta pozostaje stosunkowo prosta: prawdziwa innowacja, nie zaś kopia pomysłów z zachodu, do tego charyzmatyczny lider lub zdeterminowany i zaangażowany zespół pomysłodawców o uzupełniających się kompetencjach. Do tego szybka ekspansja na rynkach zagranicznych, zwłaszcza USA, Wlk. Brytanii i Niemiec, a nie rozwój na krajowym podwórku.

— Rozmawiał Grzegorz Kubera

 
Tomasz Chwiałkowski, dyrektor zarządzający w funduszu Aligo Capital Sp. z o.o., który specjalizuje się w przedsięwzięciach z obszaru zaawansowanych technologii, medycyny, chemii, OZE, ochrony środowiska, biotechnologii oraz IT/ICT. 

Tomasz Chwiałkowski, dyrektor zarządzający w funduszu Aligo Capital Sp. z o.o., który specjalizuje się w przedsięwzięciach z obszaru zaawansowanych technologii, medycyny, chemii, OZE, ochrony środowiska, biotechnologii oraz IT/ICT. 

 

O Aligo Capital Sp. z o.o.: w portfelu Aligo są m.in. Abyss Glass Group, Copernicus Computing, Laparo, Polbiotech, Qute, QRtag, Syrius Group.Jedna rada dla przedsiębiorców: Pamiętaj o jakości - myśl kategoriami potrzeb Twojego Klienta.
Startup, który podziwia: Laparo. Z poza portfela Aligo: BrainlyTechnologia warta uwagi: autonomiczne pojazdy
Rekomendowane źródło czerpania wiedzy: Z nowości „Innowatorzy” Waltera Isaacsona