Startup Magazine

Artykuły

XXI wiek to technologiczny wyścig, w którym biorą udział firmy z całego świata. Bardzo często trzon zespołów pracujących nad innowacjami stanowią naukowcy. Czy są wśród nich także kobiety? Jak są one postrzegane przez swoich kolegów, z którymi wspólnie tworzą wynalazki mające szansę zmienić świat?

Startup MagazineComment