Startup Magazine

Artykuły

Konkurs na Techniki Mobilne Naukowej Fundacji Polpharmy

Intro.jpg

Maciej Lewczuk

Start-upy medyczne mają pole do popisu, choć nie tylko. Fundacja Polpharmy zaprasza także studentów i innych utalentowanych, którzy wymyślą mobilne rozwiązanie wspomagające medycynę.

Fundacja Polpharmy

Fundacja Polpharmy powstała w 2001 roku wspierać rozwój nauk farmaceutycznych i medycznych poprzez finansowanie badań naukowych w tych dziedzinach. Wyraża się ona mottem:

Pomagamy Ludziom Nauki

W czasie jej działalności przyznano 70 grantów naukowych o łącznej wartości 20 120 582 zł, a realizacja 58 projektów została zakończona. W 16 edycjach konkursu nadesłano 655 projektów. Przyznano 47 stypendiów naukowych dla doktorantów, na łączną sumę 470 000 zł. Ufundowano nagrody o łącznej wartości 60 000 zł zwycięzcom Ogólnopolskich Konkursów Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych. Opublikowano 5 tomów zeszytów naukowych „Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji”. W Radzie Naukowej zasiadało 25 naukowców, w tym 23 profesorów nauk medycznych i farmaceutycznych.

Konkurs na Techniki Mobilne

Naukowa Fundacja Polpharmy rozpoczęła konkurs pt.: „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”. Jest on przeznaczony dla twórców technik mobilnych, które mogą skutecznie wspierać prewencję, diagnostykę lub leczenie chorób cywilizacyjnych w zakresie:

  • wpływu na redukcję czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i/lub

  • wpływu na chorobowość i/lub

  • udziału w postawieniu rozpoznania i/lub

  • wpływu na rokowanie i/lub

  • wpływu na przestrzeganie przez pacjenta zalecanej terapii i/lub

  • symulacji procesów chorobowych i wsparciu przy wyborze i monitorowaniu procesu leczniczego

i/lub wpływu na edukację pacjentów i/lub lekarzy oraz wpływu na efektywność kosztową terapii, prewencji lub diagnostyki. Liczy się też użyteczność/łatwość używania tychże technik mobilnych przez pacjenta.

Zgłoszenia i regulamin konkursu

Zgłoszenia techniki mobilnej na konkurs będą przyjmowane w terminie od 1 września do 15 grudnia 2018 r.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji pod zakładką Konkurs na techniki mobilne. Zgłoszenia złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane. W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne na rozwój projektów. Fundacja przewiduje również organizację spotkania twórców technik mobilnych z potencjalnymi inwestorami.

Źródło: Polpharma