Startup Magazine

Artykuły

ABB Industrial AI Accelerator – nowy akcelerator dla start-upów opracowujących rozwiązania AI dla przemysłu

Intro.jpg

Maciej Lewczuk

Firma ABB uruchomiła program o nazwie ABB Industrial AI Accelerator, skierowany do startupów zabiegających o możliwość przetestowania i sprzedaży swoich rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w środowisku przemysłowym.

ABB

ABB jest firmą technologiczną zajmującą się rozwiązaniami w sieciach energetycznych, produktami elektryfikacji, automatyką przemysłową, robotyką i systemami napędowymi obsługującym klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu oraz transportu i infrastruktury na całym świecie. Kontynuując ponad 130-letnią historię innowacji, ABB tworzy przyszłość cyfryzacji wykorzystując dwie fundamentalne korzyści: dostarczanie energii elektrycznej z dowolnego źródła do dowolnego punktu poboru oraz automatyzacja przemysłu od etapu pozyskania zasobów naturalnych po gotowe wyroby. Jako sponsor tytularny Formuły E, w której startują wyłącznie sportowe samochody elektryczne, ABB przesuwa granice elektromobilności, wpływając na zrównoważoną przyszłość. Grupa ABB zatrudnia około 147 000 pracowników w ponad 100 krajach świata.

ABB Technology Ventures (ATV)

ABB Technology Ventures (ATV) jest jednostką Grupy ABB odpowiedzialną za inwestycje venture capital. ATV współpracuje z firmami opracowującymi przełomowe technologie podzielające cele ABB, którymi jest między innymi rozwój cyfryzacji w przemyśle. ATV zainwestowała już ponad 200 mln USD w start-upy działające w takich sektorach, jak robotyka, drony, przemysłowy internet rzeczy, sztuczna inteligencja/uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo i energetyka rozproszona.

ABB Industrial AI Accelerator

Program akceleracyjny ABB Industrial AI Accelerator będzie służył promowaniu rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w przemyśle oraz realizacji kolejnego etapu rewolucji przemysłowej.

Inicjatywa skupia się na europejskich firmach i dopasowywaniu innowacyjnych rozwiązań do konkretnych zastosowań w działalności firmy ABB oraz oferuje szerokie wsparcie dla start-upów, które zdecydują się przystąpić do programu. W ten sposób obie strony mogą łączyć siły i opracowywać przełomowe i oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania dla automatyki przemysłowej, przygotowując grunt dla systemów autonomicznych.

ABB zaprasza start-upy do zgłaszania rozwiązań pozwalających wykorzystać AI w różnych zastosowaniach i branżach, od automatyki przemysłowej, przez robotykę i zarządzanie systemami energetycznymi, aż po inteligentne budynki i miasta.

W ostatnich latach możliwości innowacyjne startupów, szczególnie w Niemczech i innych krajach w Europie, stały się niezwykle widoczne. Cieszymy się na współpracę z startupami w akceleratorze, który jest dostosowany do ogromnego potencjału wykorzystania sztucznej inteligencji w kontekście przemysłowym – powiedział Markus Ochsner, dyrektor finansowy ABB w Europie i członek zarządu ABB w Niemczech.

Elementy sztucznej inteligencji będą w przyszłości podstawą rozwiązań dla automatyki przemysłowej oraz integralną częścią ABB Ability, zunifikowanej oferty rozwiązań cyfrowych dla wielu branż, która umożliwia klientom pełne korzystanie z przyspieszonego tempa rozwoju w energetyce oraz w ramach czwartej rewolucji przemysłowej.

Rozwiązania ABB wykorzystujące sztuczną inteligencję mogą być stosowane na różnych poziomach, od prostych układów otwartych po złożone systemy zamknięte w rozmaitych branżach. Przykładowo w rozwiązaniu ABB Ability Marine Pilot Vision wykorzystano najnowsze osiągnięcia technologii czujników i rozpoznawania obrazu, dające możliwość prezentowania na bieżąco wielu wizualizacji otoczenia jednostki pływającej oraz oferujące nowe sposoby postrzegania jej sytuacji. Z kolei dwuramienny robot ABB YuMi może być intuicyjnie uczony ruchów pozwalających mu na bezpieczną współpracę z człowiekiem.

Współpraca z ABB

W ciągu czterech miesięcy nawet 10 start-upów będzie mogło skorzystać z wiedzy ABB oraz bogatego portfolio rozwiązań dla różnych poziomów poszczególnych branż. Start-upy przystępujące do programu będą kojarzone z jednostkami biznesowymi ABB, z którymi będą współpracować nad konkretnymi przypadkami zastosowań, starając się znaleźć odpowiedzi na najważniejsze wyzwania przemysłowe oraz problemy klientów. Młode firmy mogą także liczyć na coaching i pomoc techniczną oraz szanse na pozyskanie klientów, rozwój oraz komercjalizację tworzonych rozwiązań na skalę globalną.

Ponadto ABB Technology Ventures (ATV), jako jednostka odpowiedzialna za strategiczne inwestycje venture capital, udostępni swoją sprawnie działającą sieć powiązań w całej firmie oraz pomoże w wykorzystaniu jej globalnego zasięgu jako katalizatora działań podejmowanych przez startup. Korporacyjne Centra Badawcze ABB (CRC) w Polsce i Niemczech będą służyły eksperckimi poradami dotyczącymi różnych dziedzin technologii. Start-up, który zaproponuje najlepszy sposób wykorzystania danego pomysłu, otrzyma nagrodę pieniężną.

Program jest realizowany wspólnie z AtomLeap, czołowym akceleratorem start-upów technologicznych i dostawcą informacji gospodarczych, z siedzibą w Berlinie. W ciągu ostatnich czterech lat AtomLeap zapewnił wsparcie dla ponad 60 przedsięwzięć w dziedzinie nowoczesnych technologii, pomagając w rozwijaniu i wprowadzaniu na rynek odważnych, mających naukowe podstawy, pomysłów na produkty.

Firma ABB od dawna stosuje zdecentralizowane podejście do innowacji i chętnie nawiązuje współpracę z zewnętrznymi partnerami, zabiegając o aktywne kontakty ze start-upami w ramach różnych inicjatyw. Na przykład skandynawski ośrodek wzrostu ABB, SynerLeap, pomaga startupom rozwijać się na globalnych rynkach. Jego członkowie koncentrują się na rozwiązaniach w dziedzinie automatyki przemysłowej, robotyki i energetyki oraz otrzymują pomoc w postaci fachowej wiedzy i dostępu do profesjonalnych ośrodków ABB. Ponadto ABB Robotics Challenge i program ABB Drives CCC (Connect, Collaborate, Commercialize — kontakt, współpraca, komercjalizacja) nastawione są na identyfikowanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań stanowiących odpowiedź na kluczowe wyzwania w sektorze robotyki i napędów. Uruchomienie ABB Industrial AI Accelerator uzupełnia działania koncernu związane ze start-upami, koncentrując się na sztucznej inteligencji przemysłowej i europejskich przedsięwzięciach.

Źródło: ABB Industrial AI Accelerator, Pixabay