Startup Magazine

Artykuły

Platformy startowe nowym programem dla rozwoju biznesu w Polsce wschodniej

Intro.jpg

Maciej Lewczuk

Już w styczniu ruszy nowy projekt dla nowych firm, dzięki któremu prócz pomocy merytorycznej i prawnej start-upy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 800 tys. zł.

Programu Operacyjnegy Polska Wschodnia

Platformy startowe to nowy program, który wystartuje pod egidą rządowego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Został on ogłoszony podczas Kongresu 590, który odbył się w Jesionce pod Rzeszowem. Program przewiduje nie tylko pomoc szkoleniową w założeniu, prowadzeniu i rozwijaniu biznesu, ale także pokaźne granty finansowe, które mogą wynosić nawet 800 tys. zł. Całość kwoty do podziału to 108,4 mln zł.

Platformy startowe

Wspomnianą wcześniej kwotę niemal 110 mln zł podzielono pomiędzy sześć platform. Każda z nich będzie dysponowała aplikacją, dzięki której będzie można zgłaszać swoje pomysły lub startujące biznesy. Platformy są specjalizowane, co oznacza, że można zgłaszać się z pomysłami konkretnego typu. Przykładem może być platforma podkarpacka, która liczy na innowacje z zakresu budownictwa, informatyki, lotnictwa i motoryzacji.

Kwalifikacja

Każde zgłoszenie spełniające wymogi platform zostanie ocenione przez komisje składające się z ekspertów w danych dziedzinach oraz przedstawiciele partnerów strategicznych programu. Liczą się faktyczna innowacja pomysłu, przewaga danego rozwiązania nad konkurencyjnymi, a także potencjał biznesowy oraz kompetencje pomysłodawcy lub jego zespołu. Po wstępnej weryfikacji wybrane start-upy będą musiały przedstawić szczegółowe dane dotyczące pomysłu. Wtedy eksperci rozstrzygną, czy nadaje się on na prezentację na Panelu Ekspertów.

Wsparcie start-upów

Kolejnym krokiem będzie zakładanie spółek kapitałowych (do 200 podmiotów), które mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości do 800 tys. zł bezzwrotnej dotacji. Celem jest wprowadzenie rozwiązań na rynek.

Źródło: PARP