Startup Magazine

Artykuły

Poland Prize - polski Rząd wspiera zagraniczne start-upy

Intro.jpg

Maciej Lewczuk

Program Poland Prize, to ruch polskiego Rządu mający na celu wspieranie start-upów chcących rozwijać się w Polsce. Wsparcie ma być dostępne na każdym etapie rozwoju, czyli od inkubacji, przez rozwój i otwarcie się na zagraniczne rynki.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) podlega bezpośrednio Ministrowi Rozwoju. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie funduszami pozyskanymi z budżetu państwa oraz organów Unii Europejskiej. Środki te przeznaczone są na wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także na rozwój zasobów ludzkich. W skład organizacji wchodzi 20 komórek, którymi zarządza Prezes (Patrycja Klarecka) i Rada Nadzorcza, w której skład wchodzą przedstawiciele kluczowych dla rozwoju gospodarczego ministerstw, a także przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców.

Poland Prize

Poland Prize jest programem skierowanym do zagranicznych start-upów. Dzięki niemu podmioty te zachęcane są do rozpoczynania i prowadzenia działalności na terenie Polski. Dzięki wsparciu na każdym etapie rozwoju start-upów, czyli od inkubacji, poprzez rozwój, aż do ekspansji na rynki zagraniczne, PARP liczy na to, że ludzie stojący za innowacyjnymi pomysłami wybiorą nasz kraj na  miejsce tworzenia, rozwoju i prowadzenia biznesu.

Na początku wybranych zostanie 3 operatorów, których zadaniem będzie wyszukiwanie i ciekawych i dobrze rokujących zagranicznych start-upów oraz zainteresowanie ich przyjazdem do Polski, osiedleniu się w kraju, a także na prowadzenie i rozwijanie tu swoich firm.
Prócz samej inkubacji i akceleracji, wybrane start-upy mogą liczyć na wsparcie finansowe. Granty przyznawane tym firmom będą wynosiły 200 000 zł. Dodatkową zachętą będzie pomoc i współpraca z polskimi firmami, które operują w podobnych przedsięwzięciach biznesowych.

Warunki i terminy składania wniosków

Pełna prezentacja, regulamin konkursu i inne dokumenty programu Poland Prize znajdują się na stronie programu.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok można poznać, zaglądając do opublikowanego na stronie PARP dokumentu.

Źródło: Poland Prize