Startup Magazine

Artykuły

Dlaczego program Scale Up „daje radę”, czyli wywiad z Grzegorzem Pawlickim z PKO Banku Polskiego

Redakcja

Grzegorz Pawlicki, dyrektor biura innowacji i doświadczeń klienta w PKO Banku Polskim, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat wspierania startupów oraz opowiada o programie Scale Up. Wywiad przeprowadził Grzegorz Kubera, red. naczelny StartUp Magazine.

1. W jaki sposób oceniacie Państwo, że dany projekt startupowy to rzeczywiście usługa/produkt, który może odmienić rynek na lepsze i stoją za nim szczere intencje założycieli? W poprzednich latach mnóstwo środków przeznaczono na projekty, które tak naprawdę okazały się nic nie warte – pieniądze zostały przepalone, projekty albo wyglądają na amatorskie, albo już nie funkcjonują. 

Dlatego celem naszego programu nie jest przyznawanie dużych kwot dofinansowania. Ponad dotacje przedkładamy wsparcie merytoryczne. Wdrożyliśmy mechanizmy umożliwiające weryfikację przydatności biznesowej, takie jak testy, wsparcie startupów przy pomocy naszego procesu innowacji, weryfikacja ekspertów z banku, którzy znają temat na wylot, testy w Oddziałach Laboratoryjnych i środowisku klienckim, aby ocenić rzeczywisty potencjał biznesowy.  A tego jeszcze nie było na polskim rynku akceleracji. W doborze startupów do programu kierujemy się konkretnymi kryteriami: poziomem dojrzałości pomysłu i technologii, potencjałem biznesowym, czy wartością dodaną dla klientów Banku. 

Grzegorz Pawlicki, dyrektor biura innowacji i doświadczeń klienta w PKO Banku Polskim

Grzegorz Pawlicki, dyrektor biura innowacji i doświadczeń klienta w PKO Banku Polskim

2. Co w sytuacji, gdy założyciel startupu nagle zacznie tracić zapał, przestraszy się swojego projektu, zabraknie mu odwagi do np. kontaktowania się z klientami B2B? Wielu poczatkujących przedsiębiorców ma braki choćby interpersonalne, a one również mogą położyć projekt. Jakie wsparcie zapewniacie Państwo w takiej sytuacji?

Program Akceleracyjny jest realizowany według metodologii MIT, która ma duże doświadczenie w komercjalizacji projektów. MIT komercjalizowało zespoły projektowe naukowców, którzy nie mieli doświadczeń w prowadzeniu biznesu ani zdolności interpersonalnych, zanim termin „akceleracja” zaczął funkcjonować na rynku w tym znaczeniu, co obecnie.  Sesje warsztatowe ułożone są w taki sposób, aby dały przedsiębiorcom potężny zastrzyk wiedzy i szkoleń przydatnych na późniejszym etapie prowadzenia biznesu. Składają się z warsztatów i indywidualnych sesji, które pomogą zweryfikować model biznesowy, pozyskać wiedzę z zakresu prawa podatkowego. Przewidziany jest również program mentoringowy oraz networkingowa konferencja StartSmart, organizowana na bazie ekosystemów MIT i polskiego środowiska biznesowego. Program MITEF’s Alumni z kolei ma na celu wsparcie rozwoju startupów w fazie poakceleracyjnej. Dodatkowo zaangażowaliśmy przestrzeń Campus Warsaw, która sprzyja tego typu działaniom i pomaga tworzyć atmosferę innowacyjności w jej najlepszym wydaniu.  

3. Czy zapewniacie Państwo wsparcie również w zakresie marketingu i pozyskiwania klientów? Często mówi się, że ludzie są w stanie wydać 4 dol. na paczkę chipsów, ale szkoda im 1 dol. na aplikację mobilną, np. fintechową. Czy pomagacie Państwo przedsiębiorcy zrozumieć, jak ma adresować rynek i jak tworzyć skuteczne działania marketingowe? Jeśli tak, proszę o co najmniej jeden przykład takich działań.

Wiedza merytoryczna popłynie od mentorów, mających ogromne doświadczenie w danym obszarze biznesowym, w którym będzie poruszał się startup. Mamy tak szeroką siatkę ekspertów, że dopasujemy tych z najlepszą wiedzą i doświadczeniem. Są wśród nich również nazwiska zagraniczne. Tego typu wsparcie plus warsztaty połączone z modelowaniem biznesowym, pozwolą ocenić pomysł i określić, z czym przedsiębiorca powinien wyjść do klientów i w jaki sposób. Damy mu możliwość przetestowania rozwiązań na tzw. żywym organizmie – w Oddziałach Laboratoryjnych, jakie funkcjonują w naszym banku. 

Przykładem testowanej technologii jest videoanalityka, która bada ruch klientów w oddziałach, co pozwala na lepsze określenie ich potrzeb względem tradycyjnej obsługi. Ponadto, mamy możliwość zebrania ocen i opinii dla danego pomysłu w naszej aplikacji crousoursingowej - Centrum Innowacji, dzięki której około 20 tysięcy naszych pracowników może pomóc w zweryfikowaniu pomysłu. 

Pytaliśmy pracowników o ich spostrzeżenia co do funkcjonowania bankowych serwisów internetowych. Niektóre pomysły posłużyły jako inspiracja do rozwijania dodatkowych funkcji, które pomogą nam osiągnąć doskonałość w zakresie user experience w bankowości internetowej. Zorganizujemy również dedykowane warsztaty, na których poddamy ocenie rozwiązanie, szczególnie pod kątem strategii dotarcia do klienta, dopracowania modelu biznesowego oraz określenia mocnych i słabych stron przedsięwzięcia. 

Grzegorz Pawlicki, dyrektor biura innowacji i doświadczeń klienta w PKO Banku Polskim

Grzegorz Pawlicki, dyrektor biura innowacji i doświadczeń klienta w PKO Banku Polskim

4. Co realnie oznacza dofinansowanie w programie Scale Up? 

Startupy, które zostaną laureatami programu mogą otrzymać do 200 tys. zł dofinansowania, a dodatkowe 50 tys. będzie przeznaczone na doradztwo. To wszytko dzięki wsparciu PARP i programu ScaleUP. 

5. Jak program może pomóc w rozwoju innowacyjnych firm czy startupów? 

Młode firmy i zespoły z innowacyjnym pomysłami dzięki programowi mają szansę na bycie zauważonym przez dużych przedsiębiorców. Lepsza identyfikacja innowacyjnych pomysłów na rynku na etapie gotowego prototypu pozwoli im na łatwiejsze przebicie się na rynku oraz pozyskanie odpowiednich referencji do dalszego rozwoju. Możliwość testowania rozwiązań z dużymi partnerami pozwoli na dopracowanie modelu biznesowego i podwyższenie poziomu dojrzałości pomysłu. Program zachęca dużych polskich przedsiębiorców do nawiązania współpracy ze środowiskiem startupów, co na pewno pomoże wielu młodym firmom w pozyskaniu ich pierwszego klienta. 

6. Z jakiego obszaru bank poszukuje startupów? 

Jednym z podstawowych celów projektu jest ułatwienie skutecznej komercjalizacji technologii. Jesteśmy szczególnie zainteresowani innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie tematów związanych z szeroko rozumianymi technologiami w finansach, czyli „fintech”. Temat traktujemy szeroko i nie chcemy ograniczać potencjalnych pomysłów, ponieważ szukamy przede wszystkim wartości dodanej dla naszych klientów. Duży nacisk kładziemy na poszukiwanie firm posiadających rozwiązania finansowe związane z płatnościami, bankowością mobilną i systemami internetowymi. Kluczowe są również firmy zaangażowane w pracę nad zwiększaniem satysfakcji klienta, pogłębianiem user experience oraz dbaniem o ich bezpieczeństwo. Przykłady tematów, które nas interesują to między innymi digitalizacja procesów, lojalizacja klientów, zarzadzanie inwestycjami, Big Data oraz Blockchain. 

Jednak każde nowe rozwiązanie będzie dla nas ciekawe. Kilka lat temu banki koncentrowały się na swoich podstawowych usługach, a dziś chcą oferować klientom pakiet usług dodanych, niezwiązanych z bankowością, Mamy nadzieję, że któryś ze startupów, które zgłoszą się do ścieżki „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” zaproponuje nam coś, o czym jeszcze nie myśleliśmy. To właśnie jest największa wartość młodych przedsiębiorstw.