Startup Magazine

Artykuły

Drugie życie szeroko stosowanych w biznesie Oracle Forms

Redakcja

Setki tysięcy formularzy wykorzystywanych w aplikacjach biznesowych w Polsce powstało w oparciu o technologię Oracle Forms. Spotykamy je płacąc podatki, dokonując zakupów samochodów czy kontaktując się z agentem ubezpieczeniowym. Rozwiązanie, które ma już niemal 25 lat, przestało nadążać za potrzebami nowoczesnego biznesu.

Ilość już istniejących systemów w Polsce, które działają w oparciu o Oracle Forms, wymusza zastanowienie się nad efektywnością kosztową takiej modernizacji. Polska firma, 7bulls.com stworzyła rozwiązanie, które umożliwia migrację formatek z tego narzędzia do nowoczesnej architektury na platformie Java.

Na początku zawsze powstaje pytanie, czy organizacja powinna modernizować swoją infrastrukturę poprzez pisanie nowego systemu od początku, czy kupując nową wersję narzędzi. W przypadku Oracle Forms druga opcja nie jest możliwa, ponieważ producent nie udostępnia już nowych wersji. Natomiast pisanie takiego systemu od początku wiąże się z ogromnymi kosztami i jest czasochłonne. W porównaniu do projektów tworzenia zupełnie nowego systemu, np. w Javie czy .Net, Re_Forms21 gwarantuje skrócenie czasu na to zadanie o 75 procent, zmniejsza o 60 procent koszty. Dzięki temu, że większość prac związanych z konwersją dzieje się automatycznie, ryzyko błędów w aplikacji jest mniejsze aż o 70 procent.

„Rozwój technologii, nawet tej najlepszej, zawsze dochodzi do etapu ściany, której, korzystając z dotychczasowych rozwiązań nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Tak stało się z Oracle Forms, które nie są w stanie dziś dotrzymać kroku potrzebom organizacji i rozwoju biznesu. Ale nowa technologia nie powinna zaprzepaszczać dotychczasowego dorobku. Re_Forms21 otwiera drogę firmom do ich dalszego rozwoju, także integracji z innymi systemami Oracle, zachowując wygląd i działanie systemu praktycznie bez zmian.” – mówi Piotr Niedźwiecki, dyrektor działu rozwiązań biznesowych 7bulls.com.

Narzędzie już zostało zastosowane w Toyota Motor Poland. W ramach tego projektu zostało skonwertowanych 220 formatek, z czego aż 80 procent było formatkami o znacznym stopniu skomplikowania.

„Gdy firma Oracle zdecydowała o zakończeniu wsparcia dla Oracle Forms, rozwój i przyszłość naszego systemu napisanego w tej technologii stanęły pod dużym znakiem zapytania. Długo szukaliśmy innych możliwości oraz sprawdzaliśmy scenariusze migracji. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na rozwiązanie zaproponowane przez firmę 7bulls, czyli Re_Forms21. Okazało się ono najbezpieczniejsze od strony biznesowej, jednocześnie otwierając możliwości skorzystania z otwartych technologii bez przywiązywania się do jednego producenta. Nie do przecenienia jest to, że Re_Forms21 umożliwia zachowanie dotychczasowej funkcjonalności na poziomie użytkownika końcowego, co pozwala uniknąć rewolucji w funkcjonowaniu businessu. Na niezwykle konkurencyjnym rynku sprzedaży samochodów jest to cecha bardzo istotna, ponieważ nawet najmniejsze problemy działania systemu spowodowane np. innym wyglądem interface aplikacji generują wymierne straty. Od strony technicznej bardzo wartościowe jest, iż migrując do Re_Forms21 struktura bazy danych nie uległa zmianie. W procesie transformacji możliwa jest jednoczesna praca w starym i nowym systemie na tych samych danych. To powoduje, iż przejście do nowego systemu było zdecydowanie bezpieczniejsze w porównaniu do alternatywnych rozwiązań.”  - tłumaczy Zbigniew Koczorowski, SI Manager z Toyota Motor Poland.

Proces migracji do Re_Forms21 jest etapowy i pozwala na wsteczne przełączenie się na Oracle Forms na tej samej bazie danych. Oznacza to, że organizacja ma szansę dalej rozwijać się bez niepotrzebnego okresu przejściowego na czas wdrożenia.

Podsumowując, koszt migracji przy pomocy Re_Forms21 stanowi około 40% kosztu przepisania systemu od podstaw – jest to estymacja dla skomplikowanego systemu z ponad 100 formatek. Ale wdrożenie to nie wszystko, istotna jest również późniejsza obsługa i możliwość dalszego rozwoju technologicznego. Dzięki temu, że wygląd migrowanej aplikacji nie odbiega od oryginału, redukujemy koszty koniecznych szkoleń dla użytkowników. Także zespoły zajmujące się rozwojem systemu formatek w firmie muszą poświęcić znacznie mniej czasu na poznanie nowego rozwiązania. Po zaledwie tygodniu typowy zespół rozwijający aplikację na Oracle Forms potrafi rozwijać zmigrowaną aplikację.