Startup Magazine

Artykuły

Kielecki Park Technologiczny - nowe technologie i innowacyjne pomysły

Kielecki Park Technologiczny to miejsce nastawione na innowacyjność i kreatywność, otwarte na przedsiębiorców z kraju i zagranicy. Jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków innowacji w Polsce. 

Oferta Kieleckiego Parku Technologicznego jest konkretną odpowiedzią na potrzeby regionu, miasta  i dopasowana do miejscowego potencjału działającego w oparciu o zasoby ludzkie, ale też techniczne, infrastrukturalne, finansowe. KPT dzieli się również z innymi bogatym doświadczeniem i wiedzą na temat innowacji, transferu technologii, wspierania przedsiębiorczości i inkubacji młodych przedsiębiorstw. 

 Jako instytucja, jesteśmy w stanie wspierać biznes na każdym etapie rozwoju – od idei do ekspansji rynkowej - oferując dostęp do infrastruktury oraz bardzo zaawansowane usługi doradcze i rozwojowe, dzięki którym firmy w krótkim czasie mogą wejść na bardzo dynamiczną ścieżkę rozwoju – mówi Szymon Mazurkiewicz, dyrektor KPT.

Parkowi udało się połączyć bliskość wyższej uczelni, kontakty ze środowiskiem naukowym oraz lokalny klimat partnerstwa między administracją, biznesem i nauką. Dostęp do instrumentów finansowych, a przede wszystkim możliwości rozwojowe, projektowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami firm i kompetentny zespół wspomagają jeszcze bardziej efekt synergii. 

Jest to miejsce przyjazne i atrakcyjne dla inwestorów, nastawione na innowacyjność oraz kreatywność, otwarte na współpracę z przedsiębiorcami. Firmy prowadzące działalność na terenie KPT mogą korzystać z jednej strony z udogodnień parkowych, z drugiej zaś – z przywilejów podatkowych. Oferta Parku jest zawsze odpowiedzią na indywidualne potrzeby współpracowników. Partnerom oferuje się szereg usług biznesowych i rozwojowych.

Wśród realizowanych działań znaleźć można m.in. inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla innowacyjnych projektów, rozwój infrastruktury umożliwiającej współpracę  nauki z biznesem, czy platformę startową dla nowych i kreatywnych pomysłów – TechnoparkBiznesHub.

Platforma Startowa TechnoparkBiznesHub to pierwszy tak duży i tak precyzyjnie przygotowany program wsparcia w Polsce Wschodniej skierowany do młodych przedsiębiorców. Jest to ogromna szansa dla ludzi, którzy nie mając odpowiedniego doświadczenia, wiedzy i budżetu na przekształcenie ciekawych idei w dobrze prosperujące firmy, mogą rozwijać i testować swoje innowacyjne pomysły na biznes pod czujnym okiem ekspertów. Mamy zespół wykwalifikowanych ekspertów, którzy potrafią ocenić potencjał danego start-upu i jego szansę na dynamiczny rozwój – podkreśla Szymon Mazurkiewicz. 

Więcej informacji: www.technopark.kielce.pl oraz www.platformystartowe.gov.pl