Startup Magazine

Artykuły

Akcja w biomedycynie

Marcin Matuzik

Otwarte Laboratorium Experymentu i Prototypowania znacznie ułatwi tworzenie projektów naukowych, które można komercjalizować – w medycynie, farmaceutyce, czy biotechnologii.

W Krakowie powstaje Otwarte Laboratorium Experymentu i Prototypowania w ramach BIO-Inkubatora „Garaż złożoności”. Będzie to przestrzeń dla startupów, naukowców i młodych przedsiębiorców, których nie stać na wynajęcie własnego laboratorium, ale mają pomysł na działanie w branży naukowej – medycznej, farmaceutycznej i biotechnologii. Laboratorium będzie częścią naukowego klastra LifeScience Kraków (lifescience.pl), w skład którego wchodzą: Jagiellońskie Centrum Innowacji, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Eurokreator, Silvermedia oraz EcoPlant Householding.

Zebrać mózgi i czekać na burzę

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie programu bio-inkubatora: kompletnego laboratorium, biblioteki technicznej i koncepcji działania, jako przestrzeni dla amatorów i profesjonalistów, przedsiębiorców i pracowników, nauczycieli i studentów. Słowem, ma to być środowisko DYI (ang. do it yourself, czyli zrób to sam) dla osób chcących wspólnie uczyć się eksperymentować z pomysłami w obszarze biologii, chemii, biotechnologii i techniki. — Jedną z podstawowych barier, przed którą stają dziś innowatorzy zajmujący się naukami przyrodniczymi i medycznymi jest brak dostępu do odpowiedniej infrastruktury i aparatury umożliwiającej eksperymentowanie z pomysłami — zauważa mówi Kazimierz Murzyn, dyrektor zarządzający klastra.

Na Program „bio-inkubatora” przypadnie miejsce spotkań i wsparcia rozwoju idei i projektów ukierunkowanych na innowacje – będzie to Park Lifescience przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Do tego dostępne ma być laboratorium i poligon eksperymentowania z pomysłami wypracowanymi w grupie zainteresowanych, jak również przestrzeń laboratoryjna w bud. B Parku Lifescience, o pow. 50 m2, wstępnie przygotowana i wyposażona do badań, eksperymentów chemicznych i biologicznych. Bardziej zaawansowane wyposażenie i aparatura będą kompletowane w miarę zainteresowań i potrzeb współpracujących podmiotów. Plus: dla zainteresowanych będzie też biblioteka, z systematycznie powiększającymi się zasobami wiedzy (książek, czasopism i dostępu do baz danych). 

Zbadają nawet DNA

W zestawie narzędzi klastra dla dziedziny LifeScience znajduje się platforma integromicznych analiz danych z mikromacierzy DNA, czyli usługa stworzona z myślą o osobach przeprowadzających badania biologiczne z użyciem mikromacierzy DNA. Pomaga analizować informację o poziomie ekspresji genów oraz korelować ją z innymi danymi klinicznymi odnośnie badanych organizmów.

Rezultatem programu mają być nowe pomysły na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie life science, które następnie będą rozwijane przy zaangażowaniu innych ośrodków i instytucji, jak np. współpracujący z klastrem fundusz JCI Venture. — Klaster działa po to, aby wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność w obszarze life science oraz tworzyć warunki dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych – piszą autorzy projektu.

Dodatkowe informacje

1. Jak wejść do laboratorium? 

Aby uczestniczyć w pracach i korzystać z laboratorium trzeba przedstawić swój pomysł i założenia jego realizacji oraz wpisać się do programu Garażu Złożoności pod adresem http://complexitygarage.com, którego zespół będzie animatorem merytorycznej strony przedsięwzięcia.  

Usługi Lifescience dostępne są także w infrastrukturze PL-Grid. Opiera się ona na zasobach dostępnych na www.portal.plgrid.pl. Aby móc swobodnie korzystać z usług LifeScience oraz zasobów Infrastruktury należy zostać jej użytkownikiem poprzez rejestrację w portalu. 

2. Serce laboratorium

Sercem laboratorium jest budynek "B", który tworzy przestrzeń dla świadczenia usług w ramach pakietu "Inkubator" i przeznaczony został w całości pod wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjnej, a także zaplecza organizacyjnego i technicznego dla projektów naukowych oraz małych firm z sektora life science rozpoczynających działalność (seed) lub w początkowej fazie rozwoju (start-up).

Zaplecze jest przeznaczone zarówno dla firm powstałych w wyniku transferu technologii z uczelni do spółki (spin-off i spin-out), jak również z udziałem osób niezwiązanych z uczelnią. W przeciwieństwie do pozostałych budynków Parku, oferuje gotowe laboratoria i biura oraz usługi wsparcia biznesu. Na jego terenie przygotowano powierzchnie badawcze w modułach 50-metrowych.

Ich wyposażenie stanowi podstawowy sprzęt laboratoryjny i biurowy, umożliwiający rozpoczęcie działalności w chwili podpisania umowy najmu. Całkowita powierzchnia Inkubatora to około 6800 m2, z czego laboratoria zajmują 1770 m2, natomiast 2880 metrów przeznaczono na biura, zaplecze konferencyjne i obiekty gastronomiczne.