Startup Magazine

Artykuły

Gdzie szukać inspiracji dla swojego biznesu?

Krzysztof Witkowski, specjalista z działu Start-up-Initiative w firmie doradczej EY

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”. Według Petera Druckera, jednego ze światowych ekspertów w zakresie zarządzania, wizjonerzy tworzą rozwiązania formułujące przyszłe potrzeby i rynki, których istnienia dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jaki biznes otworzyć, aby był opłacalny i przyniósł oczekiwane zyski? Z takim pytaniem mierzy się praktycznie każdy początkujący przedsiębiorca. Żeby sobie na nie odpowiedzieć, najpierw warto spojrzeć na to, co się dzieje na świecie, jak zmieniają się trendy w kraju i co istotnego ma miejsce na poziomie lokalnym. Wnioski z tej analizy powinny być dostosowane do oczekiwań co do skali prowadzonego biznesu, a także zasobów i kompetencji jakie posiadamy.

Fot. Krzysztof Witkowski z firmy doradczej EY

Fot. Krzysztof Witkowski z firmy doradczej EY

Firma doradcza EY przygotowała listę sześciu światowych megatrendów, które mają wpływ nie tylko na nas samych, ale także na społeczeństwa, gospodarki, sektory, czy wreszcie przedsiębiorstwa. 

Pierwszy trend to cyfrowa rewolucja. To wzajemne przenikanie się technologii mobilnych, przetwarzania danych w chmurze (cloud), Big Data, komunikacji osób i urządzeń IoT/IoE, wirtualnej rzeczywistości czy sztucznej inteligencji – wszystko to otwiera nowe szanse na biznes przed młodymi przedsiębiorcami. Drugi trend to po prostu przedsiębiorczość – rosnący duch przedsiębiorczości powoduje wzrost zapotrzebowania na inicjatywy wspierające przedsiębiorców na różnych etapach ich rozwoju, czego przykładem w Polsce są Business Link czy Campus Warsaw lub D-RAFT. Idąc dalej, mamy trend o nazwie globalny rynek. Co przez to rozumieć? To wzrost zamożności społeczeństw oraz pogłębienie integracji systemów handlowych i finansowych, co otwiera dostęp do nowych rynków oraz nowych rozwiązań, np. w obszarze FinTech (segment finansowy). Trendem równoległym jest sprzeciw regionalnych i lokalnych środowisk przeciwko globalizacji, dający szansę znalezienia nisz oraz produktów zaspokających te potrzeby.

Czwarty trend to konsumenci w świecie miast – postępująca urbanizacja mająca wpływ na sferę społeczną i profile konsumenckie oraz wyzwania związane z szeroko rozumianą infrastrukturą miejską. Pojawiające się trendy, m.in. Smart City, Smart Buildings, Smart Living mogą być inspiracją dla młodych przedsiębiorców. Numer pięć - zasoby naturalne. Presja na konsumpcję zasobów odnawialnych i nieodnawialnych tworzy potrzebę innowacji. Przykładów można szukać w motoryzacji, energetyce, nowoczesnych rozwiązaniach dla rolnictwa czy przemysłu wydobywczego. I w końcu ostatni trend: zdrowie. Presja demograficzna, wzrost zamożności społeczeństw oraz postępujące choroby cywilizacyjne wymuszają odejście od tradycyjnych usług opieki zdrowotnej na rzecz kompleksowego zarządzania zdrowiem. W tym obszarze szansę mają usługi zorientowane na profilaktykę, zdrowy tryb życia, a także medycyna anty-aging, zorientowana na jak najdłuższe zachowanie młodości. Rozważ te trendy, jeśli aktualnie rozważasz otwarcie własnego biznesu.