Startup Magazine

Artykuły

Telemedycyna to przyszłość

Anna Anzulewicz, szefowa ds. badań w Harimata.co, firmy tworzącej rozwiązania wspierające wczesną diagnozę i terapię zaburzeń rozwoju i zachowania u dzieci, w tym aplikację Playcareapp

Dzięki rozwiązaniom telemedycznym można skutecznie poprawić komfort pacjenta, warunki pracy personelu medycznego, a także zredukować koszty i zracjonalizować wydatki na ochronę zdrowia. Co ważne, rozwój telemedycyny prowadzi do demokratyzacji dostępu do opieki zdrowotnej na podobnej zasadzie jak platformy e-learningowe typu MOOC (np. Coursera) zdemokratyzowały dostęp do edukacji. Telemedycyna nie zastępuje kontaktu z lekarzem – podobnie jak platforma e-learningowa nie zastępuje osobistego kontaktu z nauczycielem, ale za to znakomicie go uzupełnia. Dostęp do takich rozwiązań prowadzi z kolei do zwiększenia dostępu do opieki medycznej w przypadku osób, które jej najbardziej potrzebują – tych, które żyją poza środowiskiem miejskim albo z powodów zdrowotnych lub finansowych nie mogą sobie pozwolić na częste dojazdy do placówki służby zdrowia. 

Anna Anzulewicz, szefowa ds. badań w Harimata.co

Anna Anzulewicz, szefowa ds. badań w Harimata.co

Co wymaga poprawy i jest słabe? Do kluczowych problemów zaliczyłabym bariery mentalne oraz trudność w dostępie do informacji. W Polsce rozwiązania telemedyczne są relatywnie nowe, w związku z czym mogą budzić niechęć i opór. Brakuje też spójnego systemu informowania o tym, czym są usługi telemedyczne i jak mogą one poprawić komunikację między personelem medycznym a pacjentem. Kolejną trudność stanowią słabości prawne – polskie prawo, przynajmniej na razie, nie radzi sobie z postępami w zakresie telemedycyny. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień związanych z przechowywaniem danych medycznych i zarządzaniem dostępem do tych danych. Barierą jest również brak pieniędzy. Opracowywanie rozwiązań medycznych, nawet jeśli jest to tylko oprogramowanie, wymaga dużych nakładów finansowych. Rozwiązanie wymienionych wyżej problemów jest możliwe, ale wymaga spójnych rozwiązań na poziomie systemowym.

Fot. Serwis Playcareapp.com opracowany przez Harimata

Fot. Serwis Playcareapp.com opracowany przez Harimata

Telemedycyna to jednak sektor zdecydowanie przyszłościowy. Jego rozwój jest naturalną konsekwencją zmian, które obserwujemy na świecie. Dziś naturalne jest, że – przynajmniej w niektórych branżach – można pracować zdalnie. Wystarczy mieć komputer i dostęp do internetu. Te zmiany nieuchronnie pojawiają się również w medycynie. Oczywiście postęp nie byłby możliwy, gdyby nie precyzyjne urządzenia i aplikacje pozwalające na monitorowanie parametrów organizmu (np. teleEKG), czy zdalną komunikację na linii lekarz-pacjent. Ważne jest również to, że dzięki wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych lekarze w większym niż dotychczas stopniu mogą być wspierani w procesie diagnozowania i leczenia przez personel niemedyczny. Dzięki tym wszystkim zmianom opieka nad pacjentem staje się bardziej efektywna.