Startup Magazine

Artykuły

PKO Bank Polski stawia na technologiczne startupy

PKO Bank Polski był partnerem Startup Weekend Warsaw o tematyce Fintech. Najciekawszym rozwiązaniem przygotowanym podczas tego wydarzenia była aplikacja umożliwiająca spersonalizowaną komunikację klienta bankowego z chatbotem. Dzięki temu rozwiązaniu klient może zapytać o stan konta i dostępne dla niego produkty za pomocą krótkich wiadomości tekstowych. 

Innym ciekawym rozwiązaniem była aplikacja zespołu Piece of Cake, służąca dzieleniu wspólnych rachunków i paragonów przez klientów. Aplikacja dedykowana jest dla młodych klientów, szczególnie studentów, którzy często dzielą się wspólnymi wydatkami. Kolejnym nagrodzonym rozwiązaniem była platforma analityczna AI for Finance AIFF ułatwiająca analizy sprawozdań finansowych.

— Ważne, aby rozwiązania prezentowane przez startupy były innowacyjne i perspektywiczne z punktu widzenia banku. Muszą w łatwy sposób integrować się z istniejącymi systemami informatycznymi oraz stanowić unikatowy wyróżnik, który pozwoli rozwijać ofertę produktową i da większy komfort klientom. Kluczowe jest zwrócenie uwagi na specyfikę funkcjonowania banku, jako dużej korporacji. Duży nacisk kładziemy na poszukiwanie firm posiadających rozwiązania finansowe związane z płatnościami, bankowością mobilną, systemami internetowymi. Kluczowe są również firmy zaangażowane w pracę nad zwiększaniem satysfakcji klienta, pogłębianiem user experience oraz dbaniem o ich bezpieczeństwo — mówi Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta.

Zespół MoneyFriend.co otrzymał nagrodę specjalną od banku: zaproszenie oraz ułatwioną selekcję do udziału w programie akceleracyjnym „Let’s Fintech with PKO BP”, który jest organizowany w ramach MIT Enterprise Forum Poland.

Do Hackathonu mogły się zgłaszać zarówno istniejące, młode polskie firmy z branży technologicznej, jak i osoby dopiero mające ciekawy pomysł na nowy biznes. Finalnie do hackathonu przystąpiło ponad 100 uczestników chcących wypracować w ciągu 54 godzin gotowe rozwiązanie z dziedziny nowych technologii w finansach. W większości byli to programiści i osoby zajmujące się kwestiami technicznymi, ale także designerzy i specjaliści w dziedzinie biznesu. Powstało 12 zespołów mających indywidualny pomysł na innowacje. Ostatniego dnia zespoły przedstawiły swoje pomysły inwestorom, menedżerom oraz mentorom, z którymi pracowali przez cały weekend.

Bank wspiera startupy

PKO Bank Polski po raz kolejny wspiera pomysły młodych przedsiębiorców, których głównym kapitałem jest innowacyjność oferowanych rozwiązań i nieszablonowy sposób myślenia. 

W grudniu ubiegłego roku był współorganizatorem D-RAFT Corporate Demo Day „FinTech & Mobile”, podczas którego młodzi przedsiębiorcy i przedstawiciele wielkich korporacji mogli wzajemnie czerpać ze swoich doświadczeń. PKO Bank Polski współpracuje ze startupami w obszarze nowych technologii w ramach programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland. W ramach programu pięć najlepszych zespołów w czerwcu br. wyjechało do Stanów Zjednoczonych na finałowy etap akceleracji, odbywający się na prestiżowym Massachusetts Institute of Technology. PKO Bank Polski objął główny patronat nad wydarzeniem, a całość odbywa się na licencji MIT Enterprise Forum. „Let’s Fintech with PKO BP!” jest dedykowaną ścieżką start-upom, których pomysły obejmują rozwiązania finansowe związane z płatnościami, bankowością mobilną i internetową, bezpieczeństwem, inwestycjami.

Startup Weekend to inicjatywa, która aktywnie wspiera rozwój polskiej gospodarki cyfrowej poprzez konsekwentne budowanie społeczności innowacyjnych, kreatywnych i cyfrowych wokół przedsiębiorczości. Przedsiębiorcom dostarcza wiedzę oraz networking, a partnerom oferuje branding i dostęp do środowisk innowacyjnych. Startup Weekend w Polsce organizowany jest od maja 2011 roku.

Wywiad

Redakcja StartUp Magazine mogła zadać kilka pytań bankowi PKO, na które odpowiedział Grzegorz Pawlicki, dyrektor biura innowacji i doświadczeń klienta PKO Banku Polskiego. 

Redakcja: 1. Na czym dokładnie może polegać współpraca. Na co może liczyć przedsiębiorca i jak długo?

Pawlicki: Rozpoczęcie współpracy ze środowiskiem startupowym poprzedzone było szeroką analizą rynku oraz określeniem potrzeb PKO Banku Polskiego. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność budowania innowacyjnej instytucji, z jednej strony posiadającej przewagę konkurencyjną w zakresie produktów i usług, z drugiej zaś - nowoczesnej, korzystającej z wiedzy i zasobów prężnie rozwijającego się ekosystemu startupowego. Zaangażowaliśmy się we współpracę z firmą D-Raft i wspólnie zorganizowaliśmy Demo Day poświęcony tematyce nowych technologii i rozwiązań mobilnych w bankowości. Podczas serii spotkań prezentowano wypracowane rozwiązania innowacyjnych startupów z całego świata. Organizacja tego typu wydarzeń pozwala na głębokie poznanie rynku oraz bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami, który w biznesie jest bardzo ważny. 

PKO Bank Polski chce umożliwić młodym startupom biznesową weryfikację opracowanych przez nie rozwiązań i dopracowanie modelu biznesowego w Oddziałach Laboratoryjnych, które uruchomiono z myślą o testowaniu i praktycznej ocenie nowych technologii przed ich masowym wdrożeniem w innych placówkach. W chwili obecnej działa sześć tego typu oddziałów w całym w kraju. Podjęliśmy współpracę z kilkoma firmami i obecnie testujemy pomysły związane między innymi z technologią lokalizacji oraz wideoanalityki. Jednym ze startupów jest litewska firma Semseye, która oprócz wymienionych technologii posiada przyszłościowe rozwiązania związane z beaconami (małymi nadajnikami sygnału radiowego mogącymi komunikować się ze smartfonami) oraz kierowaniem spersonalizowanych reklam do klientów banku.

PKO Bank Polski jest również partnerem programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum, którego pierwsza edycja odbyła się na początku 2016 r. Do programu zgłaszały się startupy technologiczne oraz zespoły mające jedynie pomysł na biznes. Na potrzeby tego wydarzenia bank udostępnił mentorów wybranych spośród pracowników, którzy dzielili się wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem startupowym, wspierając merytorycznie uczestników. Wybrano pięć firm, które w czerwcu wyjechały do Stanów Zjednoczonych na finałowy etap akceleracji, odbywający się na prestiżowym Massachussets Institute of Technology, gdzie mogły kontynuować dopracowywanie swoich pomysłów i nabywać nowe doświadczenia. Drugim etapem jest stworzenie dedykowanej ścieżki fintech z PKO Bankiem Polskim, do której będą zgłaszały się firmy i zespoły chcące realizować rozwiązania z dziedziny nowych technologii w finansach. Autorzy najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia banku rozwiązań otrzymają wsparcie merytoryczne i pomoc w dopracowywaniu modelu biznesowego gotowych rozwiązań.

2. Jakie są warunki dla przedsiębiorców – mogą rozpocząć współpracę, ale w zamian za...?

Ważne, aby rozwiązania prezentowane przez startupy były innowacyjne i perspektywiczne z punktu widzenia banku. Muszą w łatwy sposób integrować się z istniejącymi systemami informatycznymi oraz stanowić unikatowy wyróżnik, który pozwoli rozwijać ofertę produktową i da większy komfort klientom. Kluczowa jest realizacja zdefiniowanych potrzeb banku i zwrócenie uwagi na specyfikę funkcjonowania banku, jako dużej korporacji. Duży nacisk kładziemy na poszukiwanie firm posiadających rozwiązania finansowe związane z płatnościami, bankowością mobilną, systemami internetowymi. Kluczowe są również firmy zaangażowane w pracę nad zwiększaniem satysfakcji klienta, pogłębianiem user experience oraz dbaniem o ich bezpieczeństwo.

Oprócz zaangażowania w organizację programów akceleracyjnych i uczestnictwo w wydarzeniach związanych ze środowiskiem startupowym, PKO bank Polski sam wyszukuje nowych, kreatywnych przedsiębiorstw mogących wesprzeć rozwój fintech. 

3. Czy przedsiębiorca może liczyć na pogłębioną współpracę z bankiem lub z niej zrezygnować, jeśli uzna, że niektóre z warunków/obietnic nie są spełniane lub są spełniane w niezadowalającym stopniu?

Zarówno projekt Oddziałów Laboratoryjnych, jaki i zaangażowanie w program akceleracyjny ma na celu znalezienie optymalnych rozwiązań technologicznych, dopracowanie atrakcyjnego modelu biznesowego, które zaowocuje wdrożeniem w strukturach banku. We współpracy ważny jest  interes i potrzeby zarówno banku, jak i przedsiębiorcy. Jeśli warunki współpracy nie spełnią oczekiwań którejś ze stron, nie będzie ona kontynuowana. Doświadczenie pokazuje jednak, że determinacja stratupów i banku jest na tyle duża, iż pomimo wszelkich przeszkód możliwe jest wypracowanie wspólnych modeli biznesowych oraz wytyczenie nowych szybkich ścieżek wdrażania produktów i usług.