Startup Magazine

Artykuły

Przekształcenie jednoosobowej działalności - jakie niesie za sobą korzyści?

Martyna Kunke, Kancelaria Prawna PragmatIQ

Wielu przedsiębiorców rozpoczyna prowadzenie swojej firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Kodeks spółek handlowych umożliwia przekształcenie takiej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (np. spółkę z o.o.). Jakie korzyści przyniesie takie przekształcenie?

1. Przekształcając się w spółkę ograniczysz odpowiedzialność

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim majątkiem osobistym. Przekształcenie działalności gospodarczej pozwala na skorzystanie z głównej zalety spółki z o.o., jaką jest wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest zatem krokiem, który ma na celu zagwarantowanie większego bezpieczeństwa na przyszłość.

2. Skorzystaj z przekształcenia przed zbyciem firmy

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową warto rozważyć przed dokonaniem transakcji sprzedaży firmy albo przed przekazaniem prowadzonego przez siebie biznesu kolejnym pokoleniom. 

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę pozwala na płynne przejście firmy w przypadku śmierci bądź choroby osoby ją prowadzącej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, śmierć przedsiębiorcy często wiąże się z upadkiem prowadzonej przez niego firmy, ze względu na komplikacje związane z dziedziczeniem poszczególnych składników przedsiębiorstwa. Przekształcając jednoosobową działalność w spółkę zapewniasz prowadzonej przez siebie firmie bezpieczeństwo.

3. Prawa (również te podatkowe) i obowiązki przedsiębiorcy przejdą na spółkę

W odróżnieniu od wniesienia przedsiębiorstwa do nowoutworzonej spółki z o.o., przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę powoduje przejście praw i obowiązków na spółkę. W praktyce oznacza to, że spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności nie będzie musiała powtórnie występować o posiadane do tej pory koncesje, zezwolenia itp. Oznacza to również, że spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorcy nie będzie musiała aneksować zawartych do tej pory umów.

Spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest również jej sukcesorem podatkowym. Prawa podatkowe związane z jednoosobową działalnością przejdą zatem na powstałą z przekształcenia jednoosobową spółkę. 

4. Przekształcenie w sp. z o.o. – pierwszy etap do przekształcenia w spółkę komandytową

Pomimo, że Kodeks spółek handlowych ogranicza możliwość przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie w jednoosobową spółkę kapitałową, może to stanowić pierwszy krok do dalszych zmian formy prawnej, przykładowo do przekształcenia w spółkę komandytową. 

Więcej informacji: Doradzamy.to