Startup Magazine

Artykuły

Spółka komandytowa - bezpieczna i opłacalna forma prowadzenia biznesu

Martyna Kunke, Kancelaria Prawna PragmatIQ

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie swojej firmy w formie spółki komandytowej. Pomimo że liczba spółek komandytowych rośnie, a spółka komandytowa pod względem liczby zajmuje drugie (po spółce z o.o.) miejsce, wielu przedsiębiorców wciąż nie wie czym jest spółka komandytowa i dlaczego warto prowadzić firmę właśnie w tej formie. 

Komplementariusz a komandytariusz, czyli istota spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową, co oznacza, że opiera się w większej mierze na osobowych powiązaniach między wspólnikami, niż na powiązaniach kapitałowych. Na tle innych spółek osobowych, spółka komandytowa wyróżnia się istnieniem dwóch kategorii wspólników – komplementariusza i komandytariusza. 

Komplementariusz jest wspólnikiem aktywnym w spółce. Ma on kompetencje do reprezentowania spółki, jednakże ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym. Przy wykorzystaniu konstrukcji, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. odpowiedzialność majątkiem osobistym wobec wierzycieli spółki można prawie całkowicie wyłączyć.

Komandytariusz jest natomiast wspólnikiem, którego rola może ograniczać się w zasadzie do biernego inwestowania w spółkę. Komandytariusz nie reprezentuje spółki, a jego odpowiedzialność osobista ograniczona jest do sumy komandytowej, określonej w umowie spółki. Komandytariusz ma jednak szerokie uprawnienia kontrolne, musi wyrażać zgodę na podejmowanie istotnych dla spółki decyzji oraz ma prawo do zysku.

Źródło: GUS

Źródło: GUS

Dzięki komandytowej oszczędzisz na podatkach

Zaletą spółki komandytowej, która najbardziej przekonuje przedsiębiorców do prowadzenia działalności w tej formie, jest jednokrotne opodatkowanie dochodów spółki komandytowej. Sama spółka komandytowa nie jest podatnikiem – podatnikami są natomiast jej wspólnicy. 
Oznacza to, że w odróżnieniu do spółki z o.o. której dochody opodatkowane są z poziomu spółki, a następnie z poziomu wspólników – dochody spółki komandytowej podlegają opodatkowaniu jednokrotnie, tylko z poziomu wspólników.

Spółka komandytowa może być alternatywą dla podatkowej grupy kapitałowej. Ze względu na to, że podatnikiem podatku dochodowego są wspólnicy, a nie sama spółka komandytowa, wykorzystanie tej formy prowadzenia działalności w strukturze holdingowej umożliwia podatkową konsolidację wyników kilku podmiotów. 

Dostosuj umowę spółki do swoich potrzeb

Przepisy regulujące funkcjonowanie spółki komandytowej zostawiają wspólnikom dużą swobodę kształtowania zasad jej działania. Pozwala to wspólnikom na dostosowanie zasad współpracy do ich rzeczywistych potrzeb. W umowie spółki komandytowej można zmodyfikować przykładowo zasady podziału zysku między poszczególnych wspólników (także w trakcie roku obrotowego) czy wprowadzić możliwość podejmowania uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Spółka komandytowa daje także możliwość łatwego i szybkiego przystąpienia i wystąpienia wspólnika ze spółki.

Spółka komandytowa – załóż ją przez internet

Od początku 2015 roku ustawodawca ułatwił zakładanie spółek komandytowych poprzez wprowadzenie możliwości zawierania umowy spółki komandytowej przez internet przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wzorzec umożliwia zawarcie prostej umowy spółki komandytowej, niezawierającej skomplikowanych postanowień, często jednak postanowienia takiej umowy są wystarczające dla jej wspólników. 

Przekształcasz spółkę? Zrób to z prawnikiem

Z zalet spółki komandytowej mogą skorzystać osoby, które już prowadzą firmę. Możliwe jest bowiem przekształcenie prowadzonej dotychczas spółki w spółkę komandytową. Aby zrobić to płynnie i bez podatkowych problemów – warto skorzystać z pomocy prawnika. 

Źródło: GUS

Źródło: GUS

Wciąż za mało komandytowych

Opisane powyżej zalety spółki komandytowej sprawiają, że coraz szersze grono przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie biznesu w tej formie. Naszym zdaniem jest ich jednak wciąż za mało, co wynika z braku wiedzy przedsiębiorców o tej spółce. Dlatego właśnie w PragmatIQ staramy się propagować spółkę komandytową. Na co dzień zakładamy spółki komandytowe i przekształcamy inne spółki w spółki komandytowe.

Więcej informacji: Doradzamy.to