Startup Magazine

Artykuły

Posts tagged budowa
Domek z kart – Jerzy Łątka i technologia FLe2XARD

Nowinki w architekturze, czy rozwiązania poprawiające jakość lub cenę domów to obecnie jeden z dynamiczniejszych trendów na rynku budowlanym. Nowe projekty, zadziwiające materiały, domy pasywne, ekologiczne podejście. Jednym z takich nowatorskich pomysłów jest Domek z kart Jerzego Łątki.

Read More